Přeskočit navigaci.
BARTEKO, s.r.o.
Hněvkovského 31
617 00 Brno-Komárov

Tel.: +420 530 342 220
Mobil: +420 776 043 490
E-mail: info@barteko.cz

Způsob jednání

Komunikace s pravidelným klientem

Výměna dokladů:

Zákazníci předávají doklady ke zpracování zpravidla do 10 dnů po ukončení měsíce, u neplátců DPH to bývá do 10 dnů po ukončení čtvrtletí.

Zpracované účetnictví si odebírají buď ihned po dokončení nebo další měsíc a to dle individuální domluvy s klientem.

Zpracování dokladů:

Účetnictví je zpracováváno výhradně na základě dodaných dokladů. Ty jsou pečlivě zkontrolovány, vyřazeny neplatné a ostatní jsou zaúčtovány. Pro jistotu klienta i účetní firmy prochází zpracované výsledky dvoustupňovou kontrolou, čímž se eliminuje riziko chyby.

Vyřazené doklady jsou s klientem podrobně probrány a vysvětleny tak, aby se nedostatky v nich objevené neopakovaly.

Ručení za správnost:

Firma ručí za kvalitu zpracování, ale neručí za pravdivost prvotních dokladů předaných ke zpracování. Pokud by ale přes výše uvedené kontroly přece jen prošla nějaká chyba, kterou způsobí naše firma, je případné penále ze strany FÚ klientovi automaticky uhrazeno.

Závažné chyby s vyššími škodami jsou kryty pojištěním u Generali pojišťovny, a.s.

Poradenství bez přítomnosti klienta:

Jako zvláštní službu nabízí firma pravidelným klientům rychlé poradenství prostřednictvím telefonu, faxu, e-mailu, ICQ a SKYPE. Tato služba je hrazena buď paušálem nebo vždy po překročení určitého finančního limitu předem dohodnutého s klientem.

Komunikace s nepravidelným klientem

Kromě pravidelného zpracování poskytujeme veškeré poradenství a související služby uvedené v přehledu služeb. Pro tyto konzultace je potřeba se předem objednat se stručnou informací, o jakou oblast dotazu se jedná. Další postup závisí na požadavku klienta – obecné poradenství obdrží přímo během konzultace, speciality (příprava podkladů pro leasing, úvěr, statistická hlášení apod.) budou klientovi předány po vyhotovení.